XXXVII. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE SEKCE PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY - Štemberovy dny, 07.04.2022 - 09.04.2022, Praha

 

Na tuto akci se není možné přihlásit.

Registrace on-line byla zastavena. Další registrace bude k dispozici v místě konání dne 7.4.2022 od 13.00 hodin.